Kontakt

Adresa: Zeleni trg 6a, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 5605331

Fax: +385 1 6199612

E-mail: info@titanconstructa.hr

Matični broj: 2850621

OIB: 89116114911

Poslovni računi: HR2425000091101471391 Addiko bank d.d.

Temeljni kapital: 2.327.800,00 kuna

Gdje se nalazimo?