Stambene građevine POS - Biograd na moru

Izgradnja 6 višestambenih građevina sa 6 stanova (ukupno 36 stanova) u Biogradu na moru.

Naručitelj: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN)

Ostali projekti u tijeku