Pješački most na potoku Gradna - Samobor

Demontaža starog pješačkog mosta i montaža novog. Izrada i montaža čelične konstrukcije mosta, bravarski i stolarski radovi (ograda i podnica od hrastovine). Naručitelj: Komunalac d.o.o., Samobor.

Galerija slika

Ostale reference