Mrtvačnica - Crni Lug

Sanacija pokrova na mrtvačnici

Vrsta radova:

- rušenja i demontaže
- tesarski radovi
- limarski i krovopokrivački radovi ( pokrov lim imitacija crijepa - 300 m2)
- montaža drvenih stijena s ornament staklom
- gromobranska instalacija

Naručitelj: KTD Risnjak-Delnice d.o.o., Delnice

Galerija slika

Ostale reference