Osnovna škola Srdoči - Rijeka

stanje nakon radova

Sanacija sportske dvorane osnovne škole Srdoči u Rijeci

Vrsta radova:

- rušenja i demontaže
- izolaterski, fasaderski, tesarski i soboslikarski radovi
- aluminijska stolarija
- krovoporkivački i limarski radovi (pokrov i fasada od PREFA lima - 1250 m2)
- izrada i montaža čelične konstrukcije krova i fasade
- elektroinstalacije
- strojarske instalacije

Naručitelj: Grad Rijeka

Galerija slika

Ostale reference