Sportski centar Višnjik - Zadar

Solarno polje SC Višnjik u Zadru

Vrsta radova:
- izrada i montaža čelične konstrukcije solarnog polja (cca 10 tona)
- montaža solarnog polja - solarno polje se sastoji od 96 cijevnih vakuumskih kolektora tipa U-pipe od 20 cijevi
- bravarski i izolaterski radovi

Naručitelj: Deltron d.o.o., Split
Investitor: Grad Zadar

Galerija slika

Ostale reference